Cô giáo như mẹ hiền

 • Danh sách CBGV,NV
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986295059
  • Email:
   anhnguyetvt23@gmail.com
 • Trần Thị Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Trần Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01668713627
  • Email:
   tranthikimthoa.mnvutien@thaibinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn